top of page
onur-bahcivancilar-wh9I0jokix8-unsplash.
firstpage_background1.jpg
Hem: Välkommen

OM NÄTVERKET

The Preown ntw är ett nätverk för kommersiella företag med cirkulära affärsmodeller inom textil, mode och inredning i Sverige. Exempelvis second-hand försäljning, redesign/upcycling, uthyrning, prenumerationer och reparationer. 

 

Syftet med nätverket är att gemensamt lyfta fram dessa företag och hela sektorn, att driva prioriterade frågor som är avgörande för sektorns utveckling och tillväxt.

 

VISION & MÅL:

En svensk konkurrenskraftig bransch för återbruk av textil och inredning där de kommersiella aktörerna utvecklats i samverkan med traditionell handel, verkar som katalysatorer med sin expertis gällande cirkulära affärsmodeller samt uppmärksammas som en nödvändig del och i framkant av den cirkulära ekonomin i Sverige.

1.

Att vara och verka som en gemensam röst för Sveriges kommersiella aktörer inom handel av återbrukade mode- och inredningsvaror (second handförsäljning, remake, uthyrning, prenumerationer & delning), i dialoger med beslutsfattare och opinionsbildare, och som uppmärksammar aktörernas förutsättningar för fortsatt företagande.

2.

Att de kommersiella företagarna med ett cirkulärt erbjudande är ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionell handel – sektorn är modernt utvecklad digitalt som strukturellt, för en effektiv försäljning och produkthantering, samt har likvärdiga marknadsvillkor som ideella aktörer.

 

3.

Den kommersiella second hand-handeln är en förebild för hållbar handel och nya affärssegment för cirkulär konsumtion.         Företagarnas erfarenhet, affärskunskap och goda marknadsförståelse är uppskattad resurs i främjandet av cirkulära affärsmodeller.

PRIORITERADE SAKFRÅGOR:

MOMSREFORM med förbättrade marknadsvillkor för återbrukade varor (mode- och heminredning).

EKONOMISKA INCITAMENT för hållbara affärsmodeller. 

DIGITALISERING & MODERNISERING via förbättrade tekniska hjälpmedel och verktyg.

RÄTT GEOGRAFISKA LÄGEN för att skapa förutsättningar för tillgänglighet och visibilitet i hela Sverige.

Hem: Om

Join us! 

Hem: Kontakt
onur-bahcivancilar-wh9I0jokix8-unsplash.
Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
Hem: Instagram Widget
bottom of page