top of page

BLI MEDLEM
BLI SUPPORTER

Bli medlem: Bild
Bli medlem: Text

Preown ntw vänder sig till alla aktörer som värnar om utvecklingen av affärsmodeller som möjliggör cirkuläritet, dvs cirkulär ekonomi. 

 

Som Medlem är du en kommersiell aktör inom mode och inredning som handlar med second-hand eller pre-owned varor, uthyrning eller annat cirkulärt erbjudande till dina kunder. Vi vill också inkludera och samverka med aktörer och individer utanför denna sektor, varför det finns möjlighet att stödja nätverket som Supporter. 

Kul att du vill ansöka om att bli Medlem eller att bli Supporter i Preown ntw.

Styrelsen kommer behandla din ansökan snarast möjligt och återkomma till dig.

MEDLEM

 

Som Medlem i nätverket uppmuntras ditt företag att engagera sig och delta i nätverkets arbete. Detta gör företag utifrån egen möjlighet av tid. Medlemskap ger en röst på föreningsstämma. Styrelsen godkänner nya medlemmars ansökningar.

 

MEDLEMSAVGIFT

The preown ntw är ett icke-vinstdrivande nätverk och en ideell förening. Nätverket finansieras via medlemsavgifter, bidrag och projektmedel. Omfattningen av nätverkets arbete styrs av de finansiella medel som föreningen har till sitt förfogande. Årsavgiften som Medlem är omsättningsbaserad.

       0 -3 Mkr = 1500:-/år

     3,1-5 Mkr = 1950:-/år

     5,1-8 Mkr = 2550:-/år

   Över 8 Mkr = 3150:-/år

 

Som Medlem får du regelbundna nyhetsbrev och inbjudningar att delta i relevanta möten och evenemang - och du är naturligtvis mer än välkommen med din feedback och idéer.

 

Ju fler vi är, desto större möjlighet att påverka och bidra till branschens utveckling!

 

För frågor kontakta Preown ntw

Medlemskap i the preown ntw innebär att medlemsföretaget ställer sig bakom nätverkets syfte och ändamål samt skall följa föreningens stadgar. (Läs gärna dessa under fliken Stadgar.)

MEDLEMSFÖRMÅNER

 

*    Påverka branschens utveckling - er åsikt är viktig. Med en gemensam röst driver vi branschfrågor i syfte att öka lönsamheten och höja konkurrenskraften hos våra medlemsföretag.

 

*    Kunskapsspridning samt opinionsbildning om handeln av second hand - nätverket jobbar för att uppmärksamma den miljö- och samhällsnytta medlemsföretagen genererar, både ut mot beslutsfattare och konsument. 

*    Håll dig uppdaterad - nätverkets nyhetsbrevet informerar om nätverkets aktiviteter och påverkansarbete samt relevant omvärldsbevakning. 

*    Nätverka med likasinnade - lär känna kollegor inom branschen. Nätverket är ett värdefullt forum för erfarenhetsutbyte, gemenskap och samarbete företag emellan.

*    the preown ntw community - alla medlemmar har tillgång till nätverkets slutna Facebookgrupp där vi kommunicerar med varandra, delar information och inspiration. Nätverket finns även representerat på Instagram. 

SUPPORTER

 

Till dig som vill stödja och bidra, men idag inte har en cirkulär affärsmodell likt våra medlemmar, vill vi ge möjlighet att vara en del av nätverket. 

 

Vi tror att effekten blir bättre med gemensamt åtagande i frågor som förenar parter, oavsett form, och bjuder in dig att bli Supporter. 

 

Alla som är Supporter till nätverket får ta del av nyhetsbrev, information och bjuds in att aktivt samverka, men har ej rösträtt på föreningsstämma. Årsavgiften som Supporter är omsättningsbaserad.

 

       0 -3 Mkr = 1500:-/år

     3,1-5 Mkr = 1950:-/år

     5,1-8 Mkr = 2550:-/år 

   Över 8 Mkr = 3150:-/år

 

För frågor kontakta Preown ntw

Bli medlem: Kontakt
bottom of page